@ Yana | Catatan Kehidupan

Category: Hikmah

Dari Catatan Dahlan Iskan

Enam Pertanyaan Imam Ghozali

Suatu hari, Imam Al Ghozali berkumpul dengan murid-muridnya. Lalu Imam Al Ghozali bertanya, pertama,”Apa yang paling dekat dengan diri kita di dunia ini?”. Murid-muridnya ada yang menjawab orang tua, guru, teman, dan kerabatnya. Imam Ghozali menjelaskan semua jawaban itu benar. Tetapi yang paling dekat dengan kita adalah “Mati”.Sebab itu sudah janji Allah SWT bahwa setiap …

Continue reading

Ketika Aku Menua

Buka-buka lagi file yang udah lama di unduh, lupa lagi penulisnya siapa, mudah mudahan menginspirasi kita semua   Ketika aku sudah tua, bukan lagi aku yang semula. Mengertilah, bersabarlah sedikit terhadap aku. Ketika pakaianku terciprat sup, ketika aku lupa bagaimana mengikat sepatu, ingatlah bagaimana dahulu aku mengajarmu. Ketika aku berulang-ulang berkata-kata tentang sesuatu yang telah …

Continue reading

Teknologi Sebuah Media Dakwah Global

Latar belakang Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, telah membawa manusia menuju peradaban modern, suatu peradaban yang ditandai dengan banyak dimanfaatkannya teknologi untuk membantu aktivitas manusia. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selalu mempunyai ambivalensi yang saling bertolak belakang, disatu sisi mempunyai dampak positif yang dapat membantu kehidupan manusia akan tetapi disisi lain berdampak negatif yang dapat …

Continue reading